Wil je meer lezen over dit onderwerp?

Lees dan ons Thema Paper over
Circulaire Economie

THEMA’S – ECONOMIE & MILEU – CIRCULAIRE ECONOMIE

Circulaire Economie

Circulaire economie is een economisch systeem dat de milieudruk van producten tijdens het gebruik ervan minimaliseert, de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Hiermee wordt beoogd het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen te verminderen en de afvalstromen te minimaliseren. Dit in tegenstelling tot het lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden.

De kunststofindustrie onderschrijft de ambities om de productketen verder te verduurzamen en een circulaire economie tot stand te brengen.Plastic producten zijn veelal vooral duurzaam in de gebruiksfase. Zo zorgen plastic verpakkingen voor een goede bescherming van producten en lange houdbaarheid van levensmiddelen. Plastics zijn zeer licht en sterk en dragen daarom bij tot steeds lichtere en veiliger transportmiddelen zoals auto’s, treinen en vliegtuigen. Plastics zorgen hiermee voor belangrijke besparingen van grondstoffen en vermindering van CO2 emissies. Ze zijn dus nodig om een circulaire economie tot stand te brengen.

De herverwerking van plastic producten na gebruik is nog volop in ontwikkeling. Momenteel wordt in Nederland ruim 50% van het plastic verpakkingsafval mechanisch gerecycled. Vanwege de slechte kwaliteit van het resterende verpakkingsafval zal dit percentage slechts in beperkte mate verder kunnen toenemen. Naar verwachting zal op termijn ook het deel dat momenteel niet op milieu-efficiënte wijze mechanisch gerecycled kan worden door chemische recycling omgezet kunnen worden in grondstoffen voor nieuwe plastics. Van al het kunststofafval wordt ruim 95% hergebruikt. 30% via fysiek hergebruik en bijna 60% via terugwinning van de in het plastic opgeslagen energie.