Wil je meer lezen over dit onderwerp?

Lees dan ons Thema Paper: duurzaamheid & verduurzaming van plastics of ga naar één van de volgende websites:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen

http://mvonederland.nl/

THEMA’S – ECONOMIE & MILIEU – DUURZAAMHEID

Duurzaamheid

Plastics zijn onmisbaar in de huidige samenleving. Plastic producten zijn veelal duurzaam in hun gebruik; ze zijn efficiënt en doelmatig, licht van gewicht en hebben vaak een lange levensduur.

De voordelen van plastics komen vooral tot uiting in de gebruiksfase. Door kunststof neemt ons comfort toe, terwijl ons energieverbruik vermindert. Het gebruik van kunststof bespaart de helft van de benodigde energie voor de fabricatie van verpakkingen. Denk daarbij aan verpakkingen die het bederf of de verspilling van voedsel en de beschadiging van producten tegengaan en vanwege hun lichte gewicht brandstoffen besparen.

Opwekken en gebruiken van duurzame energie

Ook leveren kunststoffen een grote bijdrage in toepassingen waarbij het gaat om het opwekken en gebruiken van duurzame energie, zoals windmolens, zonnepanelen, elektrische auto’s alsmede het besparen van energie, o.a. door isolatiemateriaal etc.. Auto’s, treinen en vliegtuigen worden lichter door het gebruik van plastics, wat zorgt voor een belangrijke vermindering van de CO2-uitstoot. Zonder de toepassing van kunststoffen is de ontwikkeling naar een duurzame samenleving ondenkbaar.

Programma Circulaire Economie

De Europese en Nederlandse overheid hebben de ambitie om het gebruik van natuurlijke grondstoffen en energie de komende decennia drastisch te verminderen door een efficiëntere inzet van deze middelen in onze samenleving. Dit is het uitgangspunt van zowel de Europese ambitie inzake de totstandbrenging van een zgn. circulaire economie als het Nederlandse “Rijksbrede programma Circulaire Economie”.

Materialen-kringloop

Het eerder genoemde Europese en in het bijzonder het Nederlandse beleid inzake een circulaire economie lijkt echter vooral gericht te zijn op het sluiten van de materialen-kringloop, d.w.z. hergebruik en recycling van materialen respectievelijk de inzet van hernieuwbare (biologische) grondstoffen. Hoewel er nog een grote uitdaging ligt voor onze industrie om de materiaal-kringloop verder te sluiten, is duidelijk dat kunststof en rubber producten een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van een duurzame samenleving en een circulaire economie.

Zonder kunststof is er geen duurzame energie

Rubber- en kunststofproducten dragen bij aan:

  • Bescherming van het milieu: Vermindering van het verbruik van grondstoffen, verminderen uitstoot CO2, vermindering van vervuiling, productie van energie.
  • Sociale vooruitgang: Verbetering van de kwaliteit van leven, verlenging van de levensduur, comfortverhoging, toegang tot kennis en informatie.
  • Economische ontwikkeling: Het creëren van werkgelegenheid en welvaart.