Economie en Milieu

Transitieagenda Kunststoffen

Op 15 januari 2018 zijn de transitieagenda’s gepresenteerd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De transitieagenda’s hebben als doel om Nederland om te vormen tot een circulaire economie. Ze zijn opgezet vanuit het grondstoffenakkoord, waar een grote hoeveelheid maatschappelijke organisaties en bedrijven zich aan heeft gecommitteerd. De NRK en PlasticsEurope Nederland hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de transitieagenda Kunststoffen. 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen

NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland hebben een Materiaalverduurzamingplan Kunststof Verpakkingen opgesteld en dit begin 2018 aangeboden aan de kamerleden. Dit plan beschrijft een palet aan maatregelen die door partijen in de verpakkingsketen genomen kunnen worden om verpakte producten en verpakkingsmaterialen verder te verduurzamen en om daarmee aan onze duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Omdat er geen standaard ’recept’ is voor verduurzaming van de product-verpakkingscirkel, heeft dit plan het karakter van een Routekaart.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Werkgelegenheid

Synthetisch rubber en kunststoffen worden in de fabriek gemaakt. Grote delen van de productieprocessen zijn geautomatiseerd. Alles gebeurt in een fabriek dus met machines. In de rubber- en kunststofindustrie zijn er bedrijven die kunststoffen of rubber produceren. De eindproducten van deze bedrijven zijn bijvoorbeeld vellen rubber of kunststofkorrels. Andere, kunststof- en rubberverwerkende bedrijven maken hier dan een gebruiksvoorwerp van.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Duurzaamheid

Plastics zijn onmisbaar in de huidige samenleving. Plastic producten zijn veelal duurzaam in hun gebruik; ze zijn efficiënt en doelmatig, licht van gewicht en hebben vaak een lange levensduur. De voordelen van plastics komen vooral tot uiting in de gebruiksfase. Denk daarbij aan verpakkingen die het bederf of de verspilling van voedsel en de beschadiging van producten tegengaan en vanwege hun lichte gewicht brandstoffen besparen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Circulaire economie

Circulaire economie is een economisch systeem dat de milieudruk van producten tijdens het gebruik ervan minimaliseert, de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Hiermee wordt beoogd het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen te verminderen en de afvalstromen te minimaliseren.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Producten

Kunststof en rubber producten komen we overal tegen. Ze zorgen voor meer hygiëne, veiligheid, comfort, gebruiksgemak en plezier. Kunststof en rubber zijn een milieuvriendelijke en kostefficiënte oplossing voor vele innovatieve producten en technologische doorbraken.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Recycling

Wie een rinkelende vuilniszak buiten zet, is een beetje verdacht. En als er ook nog oude kranten uitsteken, word je helemaal vreemd aangekeken. Het is inmiddels de normaalste zaak van de wereld dat iedereen glas, papier, maar ook blik, oude batterijen en oude kleding apart inlevert. Het belangrijkste en ook vaak het moeilijkste onderdeel van recyclen is het gescheiden aanleveren van afval.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Plastic Soep

De aanwezigheid van plastic afval in rivieren, zeeën en oceanen, vaak aangeduid als “Plastic Soep” vormt een wereldwijd probleem dat schade toebrengt aan het natuurlijke milieu, de visserij en het toerisme. Het probleem staat inmiddels hoog op de politieke nationale en internationale agenda’s, waarbij de focus ligt op de oorzaak van de problematiek en verdere invulling van toekomstige maatregelen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]