Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen

NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland hebben een Materiaalverduurzamingplan Kunststof Verpakkingen opgesteld en dit begin 2018 aangeboden aan de kamerleden. Dit plan beschrijft een palet aan maatregelen die door partijen in de verpakkingsketen genomen kunnen worden om verpakte producten en verpakkingsmaterialen verder te verduurzamen en om daarmee aan onze duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Omdat er geen standaard ’recept’ is voor verduurzaming van de product-verpakkingscirkel, heeft dit plan het karakter van een Routekaart.
Gedeelte van visual story

NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland hebben een Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen opgesteld. Dit plan beschrijft een palet aan maatregelen die door partijen in de verpakkingsketen genomen kunnen worden om verpakte producten en verpakkingsmaterialen te verduurzamen. Omdat er geen standaard ‘recept’ is voor verduurzaming van de product-verpakkingscirkel, heeft dit plan het karakter van een Routekaart.

Verpakkingen vervullen verschillende functies, zoals bescherming van producten tegen invloeden van buitenaf, voorkomen van bederf en het faciliteren van transport en opslag. De mogelijkheden om een kunststof verpakking te verduurzamen wordt sterk bepaald door de gewenste functionaliteiten. De Routekaart geeft inzicht in de wegen die de industrie bewandelt en biedt de verpakkende bedrijfsleven ondersteuning bij het kiezen van de best passende verbeteroptie(s).

Vanuit de Raamovereenkomstpartijen is aan het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gevraagd om advies te geven over de plannen. Het KIDV heeft hiervoor een adviescommissie samengesteld om de plannen voor te dragen en van advies te voorzien. Deze adviezen worden bij het materiaalverduurzamingsplan gevoegd.

De Routekaart beschrijft vijf richtingen, waarmee we verdere verduurzaming kunnen realiseren. Gelijktijdig werken aan deze richtingen, door middel van kleine stapjes en voortdurende innovatie, zorgen dat succesvolle veranderingen gerealiseerd kunnen worden.

Met dit Materiaalverduurzamingsplan worden branches en industrie ondersteunt in hun zoektocht naar verdere verduurzaming, ongeacht welke verbeterrichting wordt gekozen. Diverse ketenpartijen zullen een actieve rol gaan spelen om de ingezette innovatieroutes te intensiveren. Naast het volledige plan zijn er een Management Samenvatting en een flyer beschikbaar met daarin de hoofdlijnen.