Mens en Maatschappij

Gezondheid

Kunststoffen dragen bij tot een gezonder, langer en beter leven. Kunststof in de medische sector is relatief gezien nieuw. Aanvankelijk werden conventionele kunststoffen gebruikt. In eerste instantie bij orthopedische toepassingen en prothesen. Vandaag worden kunststoffen gebruikt voor allerhande medische toepassingen.

Gehandicapte sprinter


Lees meer


Overlegsituatie in fabriek met veiligheidsmiddelen

Veiligheid

Om kunststof en rubber de gewenste eigenschappen te geven, worden tijdens de productie diverse chemicaliën gedoseerd. De invloed van chemicaliën op de gezondheid vormt een belangrijk maatschappelijk thema. De zorgen omtrent de veiligheid van chemicaliën die worden toegepast in plastics worden door de industrie zeer serieus genomen omdat hiermee twee kernthema’s gemoeid zijn, namelijk onze gezondheid en ons milieu.Lees meer

Gebruik van plastics

Iedere dag worden duizenden producten uit rubber en kunststoffen gemaakt, van autoband tot zeilschip, van verpakking en gebouw tot medische apparatuur. Een wereld zonder deze materialen is ondenkbaar, net als een duurzame toekomst zonder onze producten.

Jongen in speeltuin


Lees meer


Trein

Transport

Een product dat minder zwaar is, zorgt ervoor dat het vervoeren van dat product minder vervuilend is. Iedere kg kunststofverpakkingsmateriaal levert een besparing op van 2 liter brandstof bij het transport. Dat leidt tot reductie van de uitstoot van CO2.Lees meer

Educatie

Rubber en kunststoffen worden in steeds meer producten verwerkt. Het is belangrijk dat er ook onder jongeren meer bekendheid is over de rubber- en kunststofindustrie. Dit kan door over de gehele breedte in het reguliere lesprogramma meer aandacht te besteden aan rubber en kunststof.
Lees meer