Rethink

Rethink

Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. Of dit nu gaat over kunststof en rubber in het algemeen of over daaraan gerelateerde maatschappelijke thema’s en specifieke onderwerpen. Onze leden maken bijzondere en waardevolle producten en zien het als hun taak om dat op een zo duurzame en efficiënte manier te doen. We zijn er trots op om dat te laten zien! We willen onze kennis en visie delen en onze betrokkenheid bij maatschappelijke discussies vergroten en versterken.

 

Wat is Rethink?

Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland waar ook de rubber- en composietindustrie, haar producten en de kunststofrecyclers onder vallen.

 

Ons doel

Onze innovatieve branche werkt continu aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot zeer geliefde en waardevol materialen en onmisbaar voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen op deze planeet.

Voor ons staan thema’s zoals nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie van onze producten prominent op de agenda. En natuurlijk hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie.

We hebben gemerkt dat niet iedereen hiervan op de hoogte is en dat onze standpunten en ambities onvoldoende bekend zijn. Met Rethink willen we daar verandering in brengen!

Alleen door een goed gesprek aan te gaan, ontstaat het beeld dat recht doet aan onze industrie. Een beeld dat gebaseerd is op feiten en getuigt van verantwoordelijkheid en respect. Van een branche die de schouders eronder zet en vol energie meewerkt aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen.