30% van alle plastic afval wordt gerecycled of hergebruikt

Op onze expositie op Yksi Expo toont Rethink hoe via de 5 RE’s een invulling wordt gegeven aan een duurzame en circulair gebruik van plastics. Onderstaand een invulling van Recycle.

Voor meer informatie over de getoonde producten:

Sidepig

Zeewaardig.nl

Dragonplastics.nl

Senseo Koffiezetapparaat

Philips.nl

Plantenpotten

Desch-plantpak.nl

RE-cycle

Recyclaat wordt op vele manieren ingezet. Voor eenvoudige toepassingen, voor massaproductie, voor hoogwaardige producten en ook voor voedingsmiddelen.

Management en recycling van afvalstromen

Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om het management en de recycling van afvalstromen. Al sinds jaar en dag worden materialen als schroot, glas, papier en karton ingezameld en succesvol gerecycled. De stromen die niet worden gerecycled worden verwerkt in afvalverbrandingsinstallaties. Het is in Nederland verboden om huishoudelijk afval te storten. Met België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen behoort Nederland tot de kopgroep van Europese landen met een stortverbod. Het systeem voor de inzameling en verwerking van kunststof afval is relatief jong en volop in ontwikkeling. Voor een aantal categorieën van producten die kunststof of rubber bevatten geldt een zogenoemde productenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat verplichte systemen van gescheiden inzameling en verwerking na gebruik zijn ontwikkeld en worden gefinancierd door de producenten van deze producten. Daarnaast bestaat een vrijwillig systeem van kunststof houdend materiaal uit de bouw dat eveneens invulling geeft aan de producentenverantwoordelijkheid

30% van alle plastic afval wordt gerecycled of hergebruikt

In Nederland wordt op dit moment ca. 30% van alle plastic afval gerecycled of hergebruikt. Het grootste aandeel hierbij wordt geleverd door de belangrijkste afvalstroom, namelijk verpakkingsafval. Het overige wordt verbrand met energieterugwinning. Om de waarde van afgedankte kunststoffen maximaal te kunnen benutten is een geïntegreerd afvalmanagementsysteem nodig, dat bestaat uit een goed op elkaar afgestemd inzamelings- en verwerkingssysteem.  Nederland behoort wat betreft hergebruik en recycling van verpakkingsafval binnen Europa tot de koplopers.

Sinds 2009 wordt kunststofverpakkingsmateriaal uit huishoudens ingezameld. In principe zijn hiervoor drie systemen:

  1. Statiegeld op flessen voor water- en frisdranken en bier.
  2. Bronscheiding van zowel vormvast als flexibele verpakkingen middels het Plastic Heroes systeem.
  3. Na-scheiding uit het huishoudelijk restafval.