Laden Evenementen

Op woensdag 17 januari 2018 vindt de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de NRK en PlasticsEurope Nederland plaats; het jaarlijkse netwerkevent voor onze leden en relaties.
Wij willen u van harte uitnodigen voor deze inspirerende bijeenkomst in Amsterdam!

De middag zal in het teken staan van hoe kunststof en rubber kunnen bijdragen aan het reduceren van CO2-uitstoot en de transitie naar een circulaire economie. Han de Jong, chief economist ABN-AMRO bank, zal de economische vooruitzichten 2018 en de gewenste ontwikkelrichting van de rubber- en kunststofindustrie ten aanzien van deze thema’s presenteren.

Daarnaast zal een inspirerende onderneming met duurzame ambities een toelichting geven over hun visie en wat zij verwachten van hun toeleveranciers en andere ketenpartijen.

We zullen deze middag afscheid nemen van Joan Hanegraaf als voorzitter van de NRK. Hij draagt het voorzitterschap over aan Jac. Gofers. De nieuwe voorzitter zal samen met een bestuurslid van PlasticsEurope Nederland, terugblikken op 2017 en vooruit kijken naar de ambities en plannen in 2018.

Tijdens de afsluitende borrel heffen wij met elkaar het glas op het nieuwe jaar en is er gelegenheid om te netwerken.

Programma:

Vanaf 15.30 uur ontvangst, het programma start om 16.00 uur.
Van 18.00 tot 19.00 uur netwerkborrel.