Innovatie

Onze industrie is een van de meest innovatieve sectoren in Nederland en investeert continu in de ontwikkeling van nieuwe energiezuinige, duurzame en gebruiksvriendelijke (eind)producten. Deze innovaties gaan hand in hand met het optimaliseren van de eco-voetafdruk van de producten, door minder inzet van grondstoffen, optimaal gebruik, door besparingen in materiaalgebruik, betere proces efficiëntie en verlaging van de CO2 druk.

Tijdens het gebruik beantwoorden de producten aan steeds hogere kwaliteits- en gebruikerseisen die het comfort en de performance tijdens het gebruik verhogen. In de innovatieambitie geven de inzet van biomassa en secundaire grondstoffen een extra stimulans aan de gewenste verduurzaming. Tot slot is de rubber- en kunststofindustrie een van de vier sectoren met een eigen programma om de doelen van Smart Industry uit te voeren.

Marktgerichte focus

Innoveren is meer dan het op de markt brengen van een nieuw product. Het begint bij een marktgerichte focus: marktkennis, nauw contact met de klant en een innovatieve bedrijfscultuur. Belangrijk aspect daarbij is, dat je het niet alleen hoeft te doen. Maak gebruik van de kennis van anderen, zoek partners om mee samen te werken, kijk naar welke financieringsmogelijkheden er zijn, bekijk het aanbod van subsidies, onderzoek de fiscale voordelen die je kan behalen. Door een goede voorbereiding is de eerste stap naar innovatie al gezet!

Goede innovatie infrastructuur

Binnen Nederland is er een goede innovatie infrastructuur rond de rubber- en kunststofindustrie en een goede aansluiting bij het internationale netwerk. Daarnaast is er in Nederland zelf een goede infrastructuur van bedrijfsresearchcentres en universiteiten rond wetenschappelijk onderzoek polymeren. Op toegepast niveau is er een sterk netwerk van hogescholen en centres voor toegepast onderzoek. Daarnaast wordt er bij veel bedrijven praktisch onderzoek uitgevoerd. Tussen de bedrijven en organisaties bestaan vele samenwerkingsverbanden. Voor de aansluiting van het midden- en kleinbedrijf en andere bedrijven bij deze netwerken zorgen NRK, DPI Value Centre en InnovatieLink voor advies en doorverwijzing van bedrijven die vragen hebben op het gebied van innovatie rond de toepassing van kunststoffen.