Over Rethink

Plastics zijn onmisbaar in talloze producten en toepassingen. De unieke eigenschappen maken dat een keuze voor plastic als materiaal vaak ook het best uitpakt voor het klimaat. Tegelijk zijn er serieuze uitdagingen om plastics werkelijk opnieuw uit te vinden. Tot een volledig circulair en duurzaam materiaal, onschadelijk voor mens en milieu.

Nederland is van oudsher een belangrijke Europese speler in de productie en verwerking van een grote variëteit aan kunststoffen en rubber. De Nederlandse kunststoffen- en rubberindustrie, ofwel ‘de plastics industrie’, loopt ook voorop als het gaat om verduurzaming van de productie en de ontwikkeling van circulaire plastics. Die koploperspositie danken we mede aan de nauwe verwevenheid met hier aanwezige hoogstaande kennisinfrastructuur, op zowel fundamenteel als toegepast niveau. En we blinken uit in goede samenwerking in de hele waardeketen van plastics: van de productie van halffabricaten en plastic producten, tot de inzameling en recycling van afgedankt plastic en verwerking van recyclaat in nieuwe producten. Rethink is het platform waar de Nederlandse Rubber en Kunststoffenvereniging (NRK) verslag doet van de gezamenlijke inspanningen voor een volledig duurzame en circulaire plastic waardeketen in Nederland.

RETHINK PLASTICS IS EEN INITIATIEF VAN
Logo NRK