De toekomst

Plastic speelt een belangrijke rol in innovaties, in het terugdringen van broeikasgasuitstoot en in de strijd tegen klimaatverandering. Maar plastic wordt nu nog vooral geproduceerd uit fossiele grondstoffen. En plastic afval in het milieu is onacceptabel. De plastics industrie transformeert daarom naar een toekomst die circulair en klimaatneutraal is. De EU-doelstellingen voor volledig circulaire en klimaatneutrale plastics in 2050 zijn daarbij leidend.

De plastics industrie transformeert naar een toekomst die circulair en klimaatneutraal is.

Transitie in actie

De plastics industrie staat voor meerdere grote systeemveranderingen tegelijk: het circulair maken van plastic producten, het volledig overstappen op hernieuwbare grondstoffen voor productie en het sluiten van de keten door plastic afval te recyclen en te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Deze drie transities tegelijk werken door in de hele keten van: van ontwerp en design tot aanschaf en afdanken van plastic producten aan het einde van de levensduur. Die afhankelijkheden in de keten maakt de plastics transformatie complex en samenwerking essentieel.

Best practices

Gelukkig zijn er al volop voorbeelden en praktijkverhalen die laten zien hoe we de keten in Nederland ook gebruiken om vaart te maken. Hier vind je de verhalen van de werkvloer, verteld door de hoofdrolspelers.