Wil je meer lezen over dit onderwerp?

Lees dan ons Issue Paper over
Afvalmanagement en recycling.

THEMA’S – ECONOMIE & MILIEU – RECYCLING

Recycling

Wie een rinkelende vuilniszak buiten zet, is een beetje verdacht. En als er ook nog oude kranten uitsteken, word je helemaal vreemd aangekeken. Het is inmiddels de normaalste zaak van de wereld dat iedereen glas, papier, maar ook blik, oude batterijen en oude kleding apart inlevert. Het belangrijkste en ook vaak het moeilijkste onderdeel van recyclen is het gescheiden aanleveren van afval. Probleem daarbij is dat de verschillende soorten niet altijd even goed herkenbaar zijn. De industrie probeert daar wat aan te doen en inmiddels hebben allerlei branches goed werkende inzamelings- en herverwerkingssystemen opgezet.

Recyclen van kunststof

Het recyclen van kunststof gaat het best wanneer verschillende kunststofsoorten apart worden verwerkt. Dat materiaal wordt vervolgens gerecycled, zodat er vaak heel verrassende, nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Inmiddels zijn er al heel veel producten op de markt die zijn gemaakt van herverwerkt materiaal. Het bijzondere is dat je ze vaak niet herkent als gerecyclede producten. Neem een fleecetrui. Wie zal daarbij denken aan lege PET-flessen? Toch worden de flessen, nadat ze een aantal malen zijn gebruikt, zo fijn vermalen dat ze, vermengd met wol en katoen, eenvoudig worden verwerkt als garen voor truien en rugzakken. In Amerika zijn er zelfs spijkerbroeken waar per broek maar liefst twee PET-flessen in zijn verwerkt.

Management en recycling van afvalstromen

Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om het management en de recycling van afvalstromen. Al sinds jaar en dag worden materialen als schroot, glas en papier en karton ingezameld en succesvol gerecycled. De stromen die niet worden gerecycled worden verwerkt in afvalverbrandingsinstallatie. Het is in Nederland verboden om huishoudelijk afval te storten. Met België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen behoort Nederland tot de kopgroep van Europese landen met een stortverbod. Het systeem voor de inzameling en verwerking van kunststof afval is relatief jong en volop in ontwikkeling. Voor een aantal categorieën van producten die kunststof of rubber bevatten geldt een zogenoemde productenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat verplichte systemen van gescheiden inzameling en verwerking na gebruik zijn ontwikkeld en worden gefinancierd door de producenten van deze producten. Daarnaast bestaat een vrijwillig systeem van kunststofhoudend materiaal uit de bouw dat eveneens invulling geeft aan de producentenverantwoordelijkheid

30% van alle plastic afval wordt gerecycled of hergebruikt

In Nederland wordt op dit moment ca. 30% van alle plastic afval gerecycled of hergebruikt. Het grootste aandeel hierbij wordt geleverd door de belangrijkste afvalstroom, nl. verpakkingsafval. Het overige wordt verbrand met energieterugwinning. Om de waarde van afgedankte kunststoffen maximaal te kunnen benutten is een geïntegreerd afvalmanagementsysteem nodig, dat bestaat uit een goed op elkaar afgestemd inzamelings- en verwerkingssysteem. Een en ander is in Nederland efficiënt georganiseerd, waardoor Nederland binnen Europa tot de koplopers behoort.

Sinds 2009 wordt kunststofverpakkingsmateriaal uit huishoudens ingezameld. In principe zijn hiervoor drie systemen:

  1. Statiegeld voor water- en frisdranken en bier.
  2. Bronscheiding van zowel vormvast als flexibele verpakkingen middels het Plastic Heroes systeem.
  3. Nascheiding uit het huishoudelijk restafval.

Herverwerkt materiaal in het dagelijks leven

Vrijwel ongemerkt kom je in het dagelijkse leven steeds meer producten tegen van herverwerkt materiaal. Neem bijvoorbeeld yoghurtbekers, bloempotten, vuilniszakken, bermpaaltjes, bankjes in het park, beschoeiingen bij sloten: het is in veel gevallen van gerecycled kunststof. Opvallend is dat de kwaliteit van gerecycelde producten niet minder is dan producten van volledig nieuw materiaal. Het is net zo hygiënisch en duurzaam.

Gunstig imago

Gerecyclede producten doen het goed. Milieubewuste consumenten blijken graag milieuvriendelijke producten te willen kopen. Met andere woorden: wie milieubewust denkt, schaft iets aan van gerecycled materiaal. Dat gunstige imago prikkelt het bedrijfsleven weer om aan de eco-age mee te doen.