13 augustus 2019

Opnieuw nadenken over kunststoffen: hoe vertellen we het verhaal?

Deel 1 van de zesdelige serie over Rethink in Kunststofmagazine.
De rubber- en kunststofindustrie heeft duidelijk de weg naar vergaande verduurzaming ingeslagen. Talrijke voorbeelden – en niet alleen van de laatste tijd – laten zien dat innovaties op allerlei deelgebieden leiden tot betere processen en betere producten. Voor de buitenwereld is dat niet altijd in z’n volle omvang zichtbaar, terwijl we veel in huis hebben om trots op te zijn. Het Rethink-initiatief is in het leven geroepen om met concrete voorbeelden te laten zien hoe we als industrie structureel werken aan een betere toekomst. Kritiek gaan we daarbij zeker niet uit de weg: met Rethink zoeken we nadrukkelijk ook de dialoog. In een zesdelige serie gaan we in op de elementen die daar een rol in spelen en kijken we naar de vijf verbeterrichtingen die simultaan opgepakt worden.

Met het Rethink-initiatief zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. Of dit nu gaat over kunststof en rubber in het algemeen of over daaraan gerelateerde maatschappelijke thema’s en specifieke onderwerpen. Kunststofverwerkende bedrijven maken bijzondere en waardevolle producten en zien het als hun taak om dat op een zo duurzame en e. iciënte manier te doen. Dat willen ze graag laten zien. In het verlengde daarvan willen ze hun kennis en visie delen en hun betrokkenheid bij maatschappelijke discussies vergroten en versterken. Om dat met zoveel mogelijk impact te kunnen doen, is Rethink in het leven geroepen. Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland waar ook de rubber- en composietindustrie, haar producten en de kunststofrecyclers onder vallen.

Het gehele artikel kunt u hier bekijken.

Lees ook

  • 17 oktober 2019

    Redesign kunststof producten en compounds draaien op volle toeren

    Deel vijf van de zesdelige serie over Rethink Na het artikel over Re-use is nu de Re ...

  • 30 september 2019

    Re-use: Samenwerking in keten essentieel voor succesvol hergebruik

    Deel 4 van de zesdelige serie over Rethink in Kunststofmagazine Na het artikel over Reduce is nu ...