Plastic the facts 2018

11 maart 2019

Plastic the facts 2018
Het rapport ‘Plastic the facts 2018’ geeft inzicht in de cyclus van de plastic industrie en de grote waarde hiervan voor de economische groei en welvaart in Europa en wereldwijd.

Het bevat de bedrijfsgegevens over de Europese plastic industrie, de productieketen, het productenaanbod, het proces van hergebruik, maar ook gegevens over de handel, de stakeholders, de werkgelegenheid en de omzetgegevens.

Inhoud Plastic the facts

  • Contribution to European society
  • Market data
  • From Waste to Resource
  • Waste data main EU Countries
  • Snapshots and outlooks

De uitgave van Plastic the facts 2018 is tot stand gekomen door de samenwerking van:

  • PlasticsEurope (the Association of Plastics Manufacturers in Europe)
  • EPRO (the European Association of Plastics Recycling and Recovery
  • Organisations PlasticsEurope’s Market Research and Statistics Group (PEMRG)
  • Conversio Market & Strategy GmbH

>> Download Plastic the facts 2018