Plastic the facts 2019

24 oktober 2019

VR-bril
Het rapport ‘Plastic the facts 2019’ geeft inzicht in de cyclus van de plastic industrie en de grote waarde hiervan voor de economische groei en welvaart in Europa en wereldwijd.

Het bevat de bedrijfsgegevens over de Europese plastic industrie, de productieketen, het productenaanbod, het proces van hergebruik, maar ook gegevens over de handel, de stakeholders, de werkgelegenheid en de omzetgegevens.

Inhoud Plastic the facts

  • Contribution to European society
  • Market data
  • From Waste to Resource
  • Snapshots and outlooks

De uitgave van Plastic the facts 2019 is tot stand gekomen door de samenwerking van:

  • PlasticsEurope (the Association of Plastics Manufacturers in Europe)
  • EPRO (the European Association of Plastics Recycling and Recovery

>> Download Plastic the facts 2019