14 oktober 2022

Position paper: Plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik

Zwerfafval op straat, langs de weg, in rivieren, zeeën en oceanen (vaak geduid als ‘Plastic Soep’) is een wereldwijd probleem: het brengt immers grote schade toe aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Een deel van het zwerfafval wereldwijd bestaat uit zogenoemde ‘eenmalige verpakkingen’. Dit zijn plastic verpakkingen die consumenten na gebruik kunnen weggooien. Het algemene beeld over deze verpakkingen is dat ze slechts een zeer korte levensduur hebben en daardoor van beperkte nut zijn. De waarde van deze verpakkingen wordt echter vaak onderschat: ze beschermen producten tijdens transport, voorkomen eventueel voedselbederf en dragen bij aan het comfort van de consument. Meermalig gebruik van deze verpakkingen is vaak om hygiënische redenen niet mogelijk.

De maatschappelijke discussie over dit soort plastics neemt de afgelopen jaren toe, zowel nationaal als internationaal. Er zijn zorgen over de groeiende hoeveelheid plastic in het milieu en de effecten op de gezondheid van mens en dier. Op Europees niveau is er gewerkt aan de richtlijn Single Use Plastics waarmee onder andere wordt beoogd het gebruik van eenmalige plastic producten terug te dringen. Op 5 juni 2019 is deze richtlijn in werking getreden. De EU lidstaten moeten deze uiterlijk 5 juni 2021 in hun wetgeving hebben verankerd. Op basis van de nieuwe regels verbiedt de EU een aantal plastic artikelen dat bestemd is voor eenmalig gebruik en moeten EU landen onder andere het aantal plastic voedselverpakkingen in de periode tot 2026 verminderen.

Download paper

Lees ook

  • 14 oktober 2022

    Position paper: De veiligheid van kunststoffen voor de gezondheid

    Download paper

  • 14 oktober 2022

    Issue paper: Plastic afval in het (mariene) milieu (‘plastic soep’)

    De aanwezigheid van plastic afval in rivieren, zeeën en oceanen, vaak aangeduid als ‘plastic soep’ ...