16 mei 2019

Rethink Plastic Helpt

Onze innovatieve branche werkt continu aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot zeer geliefde en waardevol materialen en onmisbaar voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen op deze planeet. Voor ons staan thema’s zoals nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie van onze producten prominent op de agenda. En natuurlijk hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie.

Lees ook

  • 18 februari 2021

    Plastics in de Circulaire Economie | Het Verkiezingsdebat 2021

    Zes kandidaat-Kamerleden, drie stellingen, drie publiekspolls en een hoofdrol voor plastics. Dat waren de ingrediënten ...

  • 17 juli 2017

    Kunststof verpakkingen, CO2 en milieu