3 november 2021

Klimaatimpact kunststoffen kan voor 2030 tot 50% omlaag

Een forse daling van de uitstoot van broeikasgas is één van de belangrijke doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. In 2030 moet Nederland de uitstoot ten opzichte van 1990 met 55 procent hebben verlaagd en dat vergt de inzet van maatschappij, industrie en overheid. De Nederlandse rubber- en kunststofsector is met haar verduurzamingsaanpak zeer goed op stoom en kan ambitieuze doelen voor 2030 realiseren. Want de klimaatimpact van kunststoffen kan worden gehalveerd, concludeert nieuw onderzoek door onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van brancheverenigingen Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland.

Een van de doelen van de Transitieagenda Kunststoffen is dat we in 2030 in ons land 40% recyclaat en 15% biobased plastics inzetten. Deze agenda uit 2018 vormt het fundament voor koers en handelen van de rubber- en kunststofsector. Hij beschrijft de verduurzamingsslag voor CO2-emissies en grondstofgebruik door in 2030 veel meer gerecycled en biobased kunststof in te zetten.

Onderzoek ‘CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland’

Of met deze plannen naast een halvering van het gebruik van fossiele grondstoffen een substantiële CO2-reductie wordt gerealiseerd, is door CE Delft onderzocht in opdracht van de Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland. In het nieuwe onderzoek ‘CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland’ zijn twee richtinggevende scenario’s uitgewerkt die op macroniveau kijken naar hoe verschillende ontwikkelingen de klimaatimpact van het Nederlandse gebruik van kunststof en rubber beïnvloeden.
Conclusie: de klimaatimpact van kunststoffen kan tot 50% omlaag, mits de doelen uit de Transitieagenda worden gerealiseerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat nagenoeg alle afgedankte producten ingezameld worden voor recycling en dat de overheid liefst op Europees niveau bijdraagt door duidelijke doelstellingen en regels en tevens de transitie actief faciliteert.

Inzet van sector én overheid

NRK en Plastics Europe Nederland zijn verheugd dat de grote inspanningen van hun industrie effect hebben en tot belangrijke milieuwinst leiden. “Voor kunststoffen is een CO2-reductie mogelijk van gemiddeld 50 procent en voor rubber tot 20 procent. De afzet van onze industrie stijgt de komende jaren, terwijl de footprint daalt. Dat is ontzettend goed nieuws”, zegt Harold de Graaf, algemeen directeur van de NRK.

Ook Theo Stijnen, directeur van PlasticsEurope Nederland, is blij met het rapport en de aantoonbaar positieve milieueffecten van circulair kunststof. “De Transitieagenda is vooral gebaseerd op het verminderen van ruwe grondstoffen. Dit rapport geeft een duidelijk beeld van de precieze klimaatimpact en dat is heel waardevol. Concrete voorbeelden laten zien dat onze producten toegevoegde waarde hebben en in diverse toepassingen leiden tot belangrijke milieuwinst.”

Scenario’s: voortzetting huidig beleid en hoge ambities

Het eerste scenario ‘Autonome Ontwikkeling’ is gebaseerd op inschatting van het gebruik en de afdanking van kunststof en rubber producten in 2030 bij voortzetting van het huidige beleid. Aangenomen wordt dat de hoeveelheid mechanisch gerecycled materiaal toeneemt en toepassing van chemische recycling snel zal groeien. In het tweede scenario ‘Geüpdatete Transitieagenda’ is een hogere ambitie geanalyseerd: de inzet van mechanisch en chemisch gerecycled materiaal verdubbelt ongeveer en er wordt meer biobased kunststof toegepast.

De scenario’s zijn gebaseerd op verwachtingen over de totale hoeveelheden kunststof en rubber die in 2030 gebruikt en afgedankt worden. De uiteindelijke milieuwinst komt echter niet uitsluitend voort uit het sluiten van de kringloop; ook de verduurzaming van de producten leidt tot milieuwinst. Daarom is ook de impact van 6 praktijkcases geanalyseerd die illustreren welke CO2-voordelen rubber en kunststof in specifieke producten bieden en de ambitie en innovatiekracht van de leden laten zien.

Forse emissiereductie kunststof en rubber

Op basis van het scenario gebaseerd op de Transitieagenda is de inschatting dat de emissiereductie voor het totale gebruik van kunststof in Nederland uitkomt op circa 2 Megaton CO2 per jaar. Dit komt overeen met een besparing van 11 miljard vliegtuigkilometers of met 4% van de uitstoot van de hele Nederlandse industrie. De CO2-emissies per kilogram rubber nemen naar verwachting met ongeveer 15% tot 20% af tussen 2020 en 2030.

Het scenario ‘Autonome Ontwikkeling’ geeft inzicht in de milieuwinst die wordt bereikt als de huidige inzet wordt gecontinueerd. De ambitie van de sector ligt echter hoger. Om dit streefbeeld te kunnen realiseren dringen beide verenigingen er op aan dat alle partijen hiertoe hun inzet leveren en de overheid zowel de inzet van plastics voor recycling als de recycling en de toepassing van recyclaat moet sturen.

Download: rapport en factsheet

Het rapport CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland’ is gepresenteerd op Future Proof Plastics, het jaarlijkse seminar van de NRK en PlasticsEurope Nederland op 2 november 2021. U kunt het hier downloaden.

De onderstaande factsheet kunt u hier downloaden.

Over Rethink

Rethink is het gezamenlijke initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland, verenigd in PlasticsEurope Nederland en Federatie NRK. Daar behoren ook de rubber- en composietindustrie, de producenten en de kunststofrecyclers toe. Het doel is om als innovatieve branche continu te werken aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van de activiteiten en producten.

Video’s Future Proof Plastics

Bekijk de aftermovie voor de sfeerimpressie met quotes van organisatoren en sprekers.

Opname livestream seminar Future Proof Plastics

Videobijdrage seminar Diederik Samsom, kabinetschef vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans

Bij de foto: Het rapport CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland overhandigd, v.l.n.r. Harold de Graaf (NRK), Geert Bergsma (CE Delft) en Theo Stijnen (PlasticsEurope Nederland).

Lees ook

  • 25 november 2022

    Kijk presentaties Future Proof Plastics 2022 hier terug

    Hoe gaan we versnellen naar circulaire en klimaatneutrale plastics? Op het 5e Future Proof ...

  • 10 november 2022

    Geslaagde vijfde editie van Future Proof Plastics

    We kijken terug op een geslaagde editie van Future Proof Plastics op 9 november 2022. ...