16 januari 2018

Transitieagenda Kunststoffen

Op 15 januari zijn de transitieagenda’s gepresenteerd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De transitieagenda’s hebben als doel om Nederland om te vormen tot een circulaire economie. Ze zijn opgezet vanuit het grondstoffenakkoord, waar een grote hoeveelheid maatschappelijke organisaties en bedrijven zich aan heeft gecommitteerd. De NRK en PlasticsEurope Nederland hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de transitieagenda Kunststoffen.

Volgens de Transitieagenda Kunststoffen zijn alle producten over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van verbranding van plastics. Onnodig materiaalgebruik behoort tot het verleden. Met de circulaire kunststofeconomie levert de sector een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Er worden geen zorgwekkende stoffen in kunststoffen verwerkt die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en het ecosysteem. Door het sluiten van de kunststofketen zorgen producenten, retailers én consumenten ervoor dat macro- en microplastics niet langer naar het milieu lekken.

De transitieteams hebben met elkaar een agenda opgesteld over de belangrijkste vraagstukken en plannen om de komende vier jaar aan te pakken. Een kabinetsreactie op de plannen zal voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd, waarbij het kabinet concreet zal aangeven wat zij deze kabinetsperiode willen bereiken.

 

Lees hier de gehele Transitieagenda Kunststoffen.

Lees ook

  • 25 november 2022

    Kijk presentaties Future Proof Plastics 2022 hier terug

    Hoe gaan we versnellen naar circulaire en klimaatneutrale plastics? Op het 5e Future Proof ...

  • 10 november 2022

    Geslaagde vijfde editie van Future Proof Plastics

    We kijken terug op een geslaagde editie van Future Proof Plastics op 9 november 2022. ...