9 november 2021

Deelnemers seminar hoopvol over reductie klimaatimpact kunststoffen

Rubber en kunststof zijn van onschatbare waarde voor onze moderne samenleving. Tegelijkertijd neemt de druk toe om steeds duurzamer te produceren. Hoe groot is de rol van circulair rubber en kunststof in 2030? Dit thema stond centraal op 2 november tijdens Future Proof Plastics, het jaarlijkse seminar van de NRK en PlasticsEurope Nederland in het kader van hun initiatief Rethink Plastics.

De ruim tachtig bezoekers in de zaal van Het Oude Magazijn in Amersfoort zijn hoopvol gestemd over de mogelijke vermindering vande uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Uit een rondje onder de aanwezigen, waarvan pakweg driekwart in de rubber- en kunststofindustrie werkzaam is, blijkt dat iedereen verwacht dat de industrie de CO2-uitstoot met minstens 25 procent kan reduceren. Ongeveer de helft denkt met meer dan 50 procent, een enkeling zelfs met 75 procent of meer.

 

Klimaatimpact kunststoffen - Future Proof Plastics

 

Transitieagenda Kunststoffen

In hoeverre de industrie hierin zal slagen, hangt voor een belangrijk deel samen met de inzet van hernieuwbare grondstoffen. Hoe meer deze in de keten blijven, hoe minder afval wordt verbrand en hoe minder op olie gebaseerd nieuw kunststof nodig is. De ambities op dit terrein zijn vastgelegd in de Transitieagenda Kunststoffen: vanaf 2030 moet jaarlijks 1000 kiloton gerecycled en 375 kiloton biobased kunststof in nieuwe producten worden verwerkt. Daarnaast wordt volop ingezet op het inzamelen en tot nieuwe grondstof verwerken van rubber.

Onderzoek ‘CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland’

In opdracht van Rethink Plastics onderzocht CE Delft de klimaatimpact van deze ambities. Het onderzoeksrapport wordt tijdens Future Proof Plastics officieel overhandigd aan Harold de Graaf (NRK) en Theo Stijnen (PE-NL). Algehele conclusie: wanneer de doelen uit de Transitieagenda Kunststoffen worden behaald en de industrie erin slaagt de efficiencyverbetering van de productieprocessen (2 procent per jaar) door te zetten, daalt de CO2-uitstoot van de totale kunststofproductie met 30 tot 44 procent. Puur gekeken naar de gebruikte kilo’s daalt de CO2-uitstoot zelfs met circa 44 tot 56 procent. Uit de analyse van rubber blijkt dat de klimaatimpact door de verwachte toename van de afzet weliswaar stijgt, maar de impact per kilogram rubber tussen 2020 en 2030 afneemt met 15 tot 20 procent.

Regierol voor de overheid

In het rapport stelt CE Delft dat de industrie hier niet alleen voor kan zorgen. “ Per kilogram kunststof kan de CO2-uitstoot in 2030 met gemiddeld 50 procent omlaag, mits de ambities uit de Transitieagenda volledig worden omgezet in concrete plannen en beleid van overheid en bedrijven”, zegt manager sector ketenanalyse Geert Bergsma.

Ook de overgrote meerderheid van de aanwezigen vindt dat de overheid met regie en sturing moet helpen om de transitiedoelen te realiseren. Mark Schmets van het Ministerie van EZK, één van de deelnemers aan de paneldiscussie, kan zich daarin vinden. “Het mooie van het rapport is dat het klimaat en circulariteit van grondstoffen bij elkaar brengt. Daar is vanuit de overheid gezien veel winst te behalen. We moeten dus nauw samenwerken en met elkaar het beleid coördineren. Enerzijds om duidelijkheid aan ondernemers te geven. Anderzijds richting de kenniswereld om mee te werken aan de innovatieopdrachten die er liggen. Daar zie ik veel kansen en een rol voor de overheid om de coördinatie te organiseren.”

 

Klimaatimpact kunststoffen - Future Proof Plastics

Mark Schmets (ministerie EZK): “Het mooie van het rapport is dat het klimaat en circulariteit van grondstoffen bij elkaar brengt.”

 

Voor Rob Verhagen van de Oerlemans Packaging Group is vooral het level playing field essentieel. “Grote multinationals zoals Unilever en Henkel willen voor hun verpakkingen in 2025 de helft minder virgin materiaal gebruiken. Maar dat betekent ook dat de bedrijven die je niet hoort, niet mee doen. Duidelijke wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat alle bedrijven de kosten van de transitie dragen, is heel belangrijk.”

 

Klimaatimpact kunststoffen - Future Proof Plastics

 

Tijdens Future Proof Plastics legt Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, in een videobijdrage uit wat er vanuit Europa gebeurt. “Als we kijken naar de plastic levenscyclus als geheel, is een circulaire economie de enige manier om de hele toeleveringsketen te verduurzamen. Het rapport dat hier vandaag voor ons ligt, geeft ons verdere inzichten in wat we kunnen bereiken en hoe we dat moeten doen. Preventie en langere levensduur van producten, hergebruik en recycling zijn onze topprioriteiten en zullen ons helpen om de klimaatdoelstellingen te halen.”

“Gewoon beginnen”

Hoewel met een helder beleid en regelgeving en daarnaast de toenemende budgetten voor innovatie, zoals uit het Nationaal Groeifonds, de markt in goede banen kan worden geleid, heeft de industrie de bal voor een belangrijk deel zelf aan de voet. “Enerzijds zit er een positieve boodschap in het rapport. Anderzijds moeten bedrijven in de keten de komende jaren flink aan de bak” klinkt het vanuit de zaal. “Gewoon doen”, zegt een ander. “Er wordt veel gekletst, maar ik zie nog veel converters die niet tien of twintig procent recyclaat inzetten. Ik zou zeggen, begin gewoon.”

Voor een andere aanwezige is niet zozeer de bereidheid bij de afnemers het probleem, maar wel de beschikbaarheid van het materiaal. “De vraag naar gerecycled plastic is op dit moment groter dan ooit. Mijn machines staan stil omdat er te weinig recyclaat is. We moeten een ketting spannen voor de verbrandingsovens, zodat er geen enkele kilo meer wordt verbrand. We hoeven niet méér bedrijven te overtuigen om recyclaat te gebruiken. We moeten ervoor zorgen dat het beschikbaar is. Dát is regie. Ik zeg: actie!”

Bekijk de aftermovie voor de sfeerimpressie met quotes van organisatoren en sprekers.

Wilt u Future Proof Plastics terugkijken? Bekijk de volledige livestream van het seminar via https://youtu.be/fwpmDnM_t3g

Het rapport (en de factsheet) van CE Delft downloadt u hier.

Hier leest u meer over de paneldeelnemers.

Lees ook

  • 25 november 2022

    Kijk presentaties Future Proof Plastics 2022 hier terug

    Hoe gaan we versnellen naar circulaire en klimaatneutrale plastics? Op het 5e Future Proof ...

  • 10 november 2022

    Geslaagde vijfde editie van Future Proof Plastics

    We kijken terug op een geslaagde editie van Future Proof Plastics op 9 november 2022. ...