Rethink plastics in de media

5 februari 2019

rethink plastics in de media
Rethink is actief praten over de industrie, de juiste boodschappen uitdragen en de dialoog aangaan met de belangrijkste stakeholders. Steeds meer leden van de Federatie NRK omarmen dit initiatief en integreren deze uitgangspunten in de eigen communicatie. Rethink betekent ook berichten in de media monitoren en waar nodig aanvullen met eigen visie.

In iedere uitgave van het magazine Netwerk worden korte stukjes uit artikelen in de media gepubliceerd waarop NRK inhoudelijk reageert. Dat kan gaan over initiatieven die navolging verdienen, over nuanceringen van berichtgeving, over andere perspectieven of over correcties en aanvullingen.

Het uit de media vergaren van artikelen, verhalen en knipsels over de rubber- en kunststof industrie helpt ons om een beter beeld neer te zetten dat recht doet aan onze industrie en producten.

Oproep: stuur door wat u in de media tegenkomt

Komt u nieuws tegen waarop u graag onze reactie ziet? Stuur het door naar info@rethinkplastics.nl. Mogelijk nemen we het mee in één van de edities van Netwerk.

Hier vindt u een overzicht van de recent verschenen reacties in Netwerk: